Pamiętniki chłopów w filmie

Polecamy film Andrzeja Munka “Pamiętniki chłopów” (1952). Propagandowy dokument opowiada o powojennej sytuacji polskiej wsi i jej mieszkańców. Tłem dla ukazania postępu i możliwości nowej rzeczywistości społecznej są tytułowe “Pamiętniki chłopów” – pochodzące z zorganizowanego w połowie lat 30. konkursu Instytutu Gospodarstwa Społecznego.

Zygmunt Wojciechowski – pamiętniki osadników ziem odzyskanych

Konkursy pamiętnikarskie szły krok w krok za wielkimi zmianami społecznymi. Gdy po II wojnie światowej granice Polski przesunęły się na zachód, obejmując tak zwane „Ziemie Odzyskane”, socjologowie rozpoczęli intensywne badania w tym nowo powstałym laboratorium społecznym. Dokumentowano przed- i powojenne losy osadników, tworzenie się nowych społeczności i próby oswojenia obcych Więcej…

Pamiętniki bezrobotnych Ludwika Krzywickiego

Zorganizowany w 1931 roku przez Ludwika Krzywickiego i Instytut Gospodarstwa Społecznego konkurs na pamiętniki bezrobotnych ukazuje jak historia samej metody badawczej niezaprzeczalnie spleciona była z wydarzeniami odmieniającymi życie społeczne. Obserwacja wywołanej przez Wielki Kryzys fali bezrobocia zainspirowała badaczy do oddania głosu tym, którzy najsilniej doświadczali jej w swoim codziennym życiu. Więcej…

Florian Znaniecki – ojciec polskiego pamiętnikarstwa

„Moją rodzinną wsią był Lubotyń, w województwie kaliskim. Leżała ona w okolicy bez wątpienia malowniczej, chociaż sama wioska nie miała w sobie nic szczególnego”. Te zdania uznać można za symboliczny początek socjologicznego wykorzystania pamiętników. Autobiografia Władysława Wiśniewskiego, polskiego emigranta w Ameryce, stała się kluczowym elementem napisanej przez Floriana Znanieckiego oraz Więcej…