Zaproszenie do udziału w konkursie

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają konkurs na pamiętniki z czasów pandemii koronawirusa.

Życie naszego społeczeństwa w obecnym, szczególnym okresie, wynikającym z pandemii powinno zostać udokumentowane. Zwracamy się do Państwa z prośbą o opisanie, jak wygląda obecnie Wasza codzienność: jak wygląda Wasz dzień, codzienne obowiązki, kontakty z bliskimi i znajomymi, jakie są Wasze rozrywki, jak przebiega Wasza praca zawodowa – o ile pracujecie. A może Wasze życie uległo tylko niewielkiej zmianie?  Ważne są także Wasze refleksje i przemyślenia dotyczące otaczającego nas świata w tym niezwykłym czasie.  

Jako badacze chcemy na podstawie Waszych pamiętników przygotować książkę ilustrującą życie naszego społeczeństwa w tym wyjątkowym okresie.

Zachęcamy do przesyła pamiętników w formie dokumentu tekstowego (.doc, .rtf, .txt, .pdf) lub skanu rękopisu (.jpg lub .pdf) poprzez formularz na stronie. Objętość tekstu jest dowolna. Pamiętnik można także przesłać pocztą tradycyjną na adres: Dział Obsługi Badań Naukowych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa z dopiskiem “Pamiętniki Pandemii” (liczy się data stempla).

Dla autorów pamiętników opisujących w sposób najbardziej wszechstronny życie podczas pandemii przewidziane są dwie nagrody po 2500 i dwa wyróżnienia po 500 zł. Ponadto, po przygotowaniu książki ilustrującej życie podczas pandemii, wśród autorów pamiętników zostaną rozlosowane jej egzemplarze.

Pamiętnikami z okresu pandemii jest także zainteresowany miesięcznik „Mały Format”. Zespół redakcyjny wybierze i opublikuje, we fragmentach lub w całości,  od 6 do 10 przesłanych na konkurs pamiętników. Autorzy i autorki wybranych prac otrzymają honoraria.

Podstawowe warunki konkursu

  • Termin nadsyłania pamiętników mija 15 czerwca 2020 roku
  • W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
  • W konkursie będą brane pod uwagę wyłącznie prace będące osobistym, oryginalnym  zapisem przeżyć, obejmującym okres minimum dwóch tygodni.
  • Pamiętnik może być wysłany jedynie na ten konkurs i nie może być nigdzie wcześniej opublikowany
  • Osoba zgłaszająca pamiętnik winna być jego jedynym autorem lub autorką. 

Szczegółowy harmonogram konkursu oraz regulamin znajduje się w menu na górze strony.

Nasz Zespół

Małgorzata Łukianow

Małgorzata Łukianow

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Socjolożka, badaczka i doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się badaniem pamięci zbiorowej, pamiętnikami oraz badaniem demonstracji. Oprócz tego w Centrum Nauki Kopernik bada to, jakie znaczenie dla młodych ludzi ma nauka i w jaki sposób uczestnictwo w nauce zmniejsza lub zwiększa nierówności społeczne

Justyna Kościńska

Justyna Kościńska

Instytut Socjologii UW

Socjolożka, aktywistka, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w socjologii miasta. W ramach pracy doktorskiej analizuje nierówności społeczne i dostępność przestrzenną usług publicznych. Zajmuje się pracą badawczą i dydaktyczną. Wiceprzewodnicząca warszawskiego stowarzyszenia „Miasto jest Nasze”.

Maja Głowacka

Maja Głowacka

Instytut Kultury Polskiej UW

Socjolożka i kulturoznawczyni, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych (Nauki o Kulturze i Religii). Interesuje się historią polskiej struktury klasowej, pamięcią klasową oraz kulturą wizualną. W ramach swojej pracy doktorskiej bada narracje oraz reprezentacje powojennej historii polskich środowisk arystokratycznych i ziemiańskich.

Monika Helak

Monika Helak

instytut socjologii uw

Badaczka, aktywistka i publicystka. Doktorantka w Instytucie Socjologii UW, gdzie prowadzi badania dotyczące klasowego wymiaru doświadczenia samotnego macierzyństwa oraz jego powiązaniami z płciowym podziałem pracy, polityką społeczną i życiem intymnym. Obecnie pracuje w dziale badawczym Polityki Insight, gdzie zajmuje się tematami na styku gospodarki, polityki i spraw społecznych.

Mateusz Mazzini

Mateusz Mazzini

instytut filozofii i socjologii pan

Socjolog, dziennikarz. Doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie prowadzi badania nad polityką pamięci Polski i Chile. Absolwent St Antony’s College, University of Oxford. Research Fellow UCL, wykładowca Collegium Civitas. Współpracownik Gazety Wyborczej i POLITYKI, publikował również m.in. w Foreign Affairs, Washington Post, El Pais.

Skontaktuj się z nami

Adres

Dział Obsługi Badań Naukowych

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Napisz do nas maila

Justyna Kościńska: jkoscinska[@]is.uw.edu.pl

Małgorzata Łukianow: mlukianow[@]ifispan.edu.pl

Skontaktuj się z nami