Za nami ciężkie decyzje i burzliwe dyskusje. Każdy z nadesłanych pamiętników przeczytaliśmy z wielkim zaciekawieniem, za każdy bardzo dziękujemy. Po konsultacjach z Komitetem Konkursowym oraz długich rozmowach w gronie organizatorów wyłoniliśmy laureatki oraz wyróżnionych w konkursie. W najbliższych dniach opublikujemy dłuższe uzasadnienie każdej z decyzji. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym pamiętnikarkom i pamiętnikarzom!

Nagroda (2500 zł) – Evie O.

Z ogromną przyjemnością przyznajemy jedną z głównych nagród Pani Evie O. Jej pamiętnik jest unikalnym, potoczystym opisem przeżywania pandemii w małej miejscowości. Uzyskujemy dzięki niemu wgląd w perspektywę znacznej części mieszkańców Polski, a jednocześnie – nieobecną w głównonurtowych mediach, skupionych na problemach największych metropolii. Zapiski Pani Evie O. pokazują przemiany jednostkowego życia wewnętrznego: zdziwienie nadchodzącym zagrożeniem epidemią, strach przed zachorowaniem, niepewność jutra i obawy o zachowanie więzi międzyludzkich, szczęście płynące ze wsparcia rodzinnego. Jednocześnie życie emocjonalne autorki umieszczone jest we wszechstronnie zarysowanym kontekście społecznym – zastanawia się ona nad przyszłością społeczności małego miasta, przemianami, jakie czekają relacje opiekuńcze, rodzicielskie i sąsiedzkie. Autorka opowiada o swoim doświadczaniu pandemii prosto i szczerze, bez rozbudowanych stylizacji, a jednocześnie – trafnie, wyczerpująco i refleksyjnie.

Nagroda (2500 zł) – Agnieszka Buława

Tym, co uznać można za największą wartość pamiętnika Pani Agnieszki Buławy jest jego ciągłe wymykanie się z góry przyjętym kategoriom. Wrażliwość połączona z niezwykle wnikliwym spojrzeniem na rzeczywistość sprawiają, że tekst ten nieustannie balansuje pomiędzy unikalnością a uniwersalnością przeżyć młodej emigrantki, refleksyjnymi opisami własnych emocji a celnymi komentarzami dotyczącymi współczesnego świata, fragmentami pisanymi poetyckim językiem a pełnymi ciętego humoru anegdotami. Jego wielopłaszczyznowość i możliwość interpretowania jednego tekstu na wielu poziomach sprawiła, że opisana w nim pandemia koronawirusa przedstawiona została jako prawdziwe wydarzenie cywilizacyjne – niosące za sobą zmianę na horyzoncie lokalnym, międzynarodowym, a nawet globalnym.

Wyróżnienie (500 zł) – Martens

Z ogromną przyjemnością wyróżniamy pamiętnik autorstwa Martens. Autorka w błyskotliwy i przenikliwy sposób opisuje, w jaki sposób pandemia wkracza w nasze codzienne, różnorodne więzi i jak je zmienia – osłabia, wzmacnia, pcha na nowe tory. Z wielką ciekawością czytaliśmy relację autorki o oczekiwaniu w napięciu na wynik testu na koronawirusa, na radość uzyskania wyniku ujemnego i na tworzące się nowe dystanse społeczne dotykające tych, którzy zostali zarażeni lub tych, których podejrzewa się o bycie zarażonym. Dla socjologów jest to bezcenne świadectwo tego, jak zmienia się umowa społeczna, gdy na scenę wkraczają zewnętrzne, zagrażające czynniki, takie jak nowy wirus.

Wyróżnienie (500 zł) – T. T. Turman

„Niniejszym oddaję w ręce czytelnika «Pamiętnik czasów zarazy z miejsca przeklętego». Skąd pomysł na tytuł? Pracuję w Domu Pomocy Społecznej na Śląsku”: to pierwsze wersy z wyróżnionego pamiętnika. T. T. Turman daje nam niepowtarzalny wgląd w przebieg pandemii w jednej ze śląskich placówek tego typu. W pamiętniku na prawie 110 stronach znajdziemy skrupulatne opisy przygotowań do epidemii oraz próby zapobiegnięcia jej rozprzestrzenianiu. Poszczególne opisy tworzą unikalną całość, którą – ze względu na objętość – czyta się jak zatrważający reportaż. Wszystko to sprawiło, że zdecydowaliśmy się na przyznanie autorowi wyróżnienia w konkursie.

Niebawem wyróżnione przez siebie pamiętniki ogłosi również nasz partner – Mały Format!

Nasz Zespół

Małgorzata Łukianow

Małgorzata Łukianow

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Socjolożka, badaczka i doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się badaniem pamięci zbiorowej, pamiętnikami oraz badaniem demonstracji. Oprócz tego w Centrum Nauki Kopernik bada to, jakie znaczenie dla młodych ludzi ma nauka i w jaki sposób uczestnictwo w nauce zmniejsza lub zwiększa nierówności społeczne

Justyna Kościńska

Justyna Kościńska

Instytut Socjologii UW

Socjolożka, aktywistka, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w socjologii miasta. W ramach pracy doktorskiej analizuje nierówności społeczne i dostępność przestrzenną usług publicznych. Zajmuje się pracą badawczą i dydaktyczną. Wiceprzewodnicząca warszawskiego stowarzyszenia „Miasto jest Nasze”.

Maja Głowacka

Maja Głowacka

Instytut Kultury Polskiej UW

Socjolożka i kulturoznawczyni, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych (Nauki o Kulturze i Religii). Interesuje się historią polskiej struktury klasowej, pamięcią klasową oraz kulturą wizualną. W ramach swojej pracy doktorskiej bada narracje oraz reprezentacje powojennej historii polskich środowisk arystokratycznych i ziemiańskich.

Monika Helak

Monika Helak

instytut socjologii uw

Badaczka, aktywistka i publicystka. Doktorantka w Instytucie Socjologii UW, gdzie prowadzi badania dotyczące klasowego wymiaru doświadczenia samotnego macierzyństwa oraz jego powiązaniami z płciowym podziałem pracy, polityką społeczną i życiem intymnym. Obecnie pracuje w dziale badawczym Polityki Insight, gdzie zajmuje się tematami na styku gospodarki, polityki i spraw społecznych.

Mateusz Mazzini

Mateusz Mazzini

instytut filozofii i socjologii pan

Socjolog, dziennikarz. Doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie prowadzi badania nad polityką pamięci Polski i Chile. Absolwent St Antony’s College, University of Oxford. Research Fellow UCL, wykładowca Collegium Civitas. Współpracownik Gazety Wyborczej i POLITYKI, publikował również m.in. w Foreign Affairs, Washington Post, El Pais.