Etap 1. do 15 czerwca: gromadzimy pamiętniki

Etap 2. do 1 lipca: zweryfikujemy nadesłane zgłoszenia pod kątem spełniania wymogów formalnych konkursu

Etap 3. do 25 lipca: wybierzemy 30 najlepszych prac, które przejdą do dalszego etapu

Etap 4. do 15 sierpnia: wybierzemy zwycięskie prace

16 sierpnia: ogłosimy wyniki konkursu – zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo lub pocztowo, w zależności od preferowanej formy kontaktu

do 1 października: zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe