Dziś spotkanie Komitetu Konkursowego. Zanim jednak podzielimy się wynikami dzisiejszej dyskusji, chcemy przedstawić kolejną członkinię Komitetu – dr Magdę Szcześniak.

dr Magda Szcześniak – adiunktka w Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, kulturoznawczyni, badaczka kultury wizualnej. Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji. Laureatka Nagrody Naukowej “Polityki”, stypendystka Fundacji Fulbrighta, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki. Pracuje nad książką o reprezentacjach awansu i deklasacji w PRL.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *